Zarząd


Prezes: Krzysztof KUŚ
Wiceprezes-naczelnik: Marcin KIECZKA
Wiceprezes: Maciej KUŚ
Z-ca naczelnika: Krzysztof SUWAJ
Sekretarz: Ewelina KLIŚ
Skarbnik: Paweł PIECH
Gospodarz: Dominika DONOCIK
Kronikarz: Grzegorz RZEPUS
Członek: Mieczysław ORLICKI

  

Komisja rewizyjna


Przewodniczący: Tomasz DONOCIK
Wiceprzewodniczący: Andrzej STAŃCO
Sekretarz: Ewa HAMERLAK
Członek: Sebastian KIECZKA
Członek: Krzysztof HAMERLAK

 

 

Stan osobowy jednostki


- 95 członków czynnych
-  9 członków honorowych
-   7 członków wspierających
- 11 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej