Zebranie sprawozdawcze za rok 2012

Dnia 16.02.2013r. w sali OSP Mazańcowice odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2012.

 

Zebranie rozpoczęło się od przywitania gości przez prezesa Tomasza Donocik. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in : radni z Gminy Jasienica: Tadeusz Kuś, Franciszek Handzel, Wojciech Zawada, przedstawiciele PSP Bielsko-Biała, sołtys Mazańcowic Zdzisław Florek, przewodniczący Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów w Mazańcowicach Karol Krywult, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Halina Kreis, prezes LKS Mazańcowice Wacław Wieczorek, przedstawiciele szkół  w Mazańcowicach, oraz delegacje z sąsiadujących miejscowości : Ligota, Międzyrzecze Górne oraz Międzyrzecze Dolne.

Zebranie odbyło się według następującego porządku:

1.Otwarcie zebrania.

2.Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.

3.Przedstawienie porządku obrad.

4.Wybór komisji zebrania.

5. Chwila ciszy dla uczczenia zmarłych druhów.

- Komisja uchwał i wniosków

-Komisja skrutacyjna

6.Sprawozdania:

- Z działalności za rok 2012

- Finansowe i przestawienie bilansu za rok 2012

- Komisji rewizyjnej

- Komendanta OSP

- Z działalności orkiestry Strażackiej

7.Przedstawienie rocznego plany pracy  i planu finansowego na rok 2013.

8.Dyskusja nad sprawozdaniami.

9.Udzielenie absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy.

10. Przyjęcie rocznego planu działalności i planu finansowego na rok 2013.

11. Wolne wnioski.

12. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.

13. Zakończenie obrad.

 

 

Działalność bojowa za rok 2012 przedstawia się następująco:

AKCJE  RATOWNICZO  GAŚNICZE  OSP MAZAŃCOWICE W ROKU 2012

POŻAR  NA TERENIE SOŁECTWA

9

POŻAR NA TERENIE GMINY  JASIENICA

1

POŻAR NA TERENIE POWIATU

1

FAŁSZYWY ALARM

0

ĆWICZENIA

2

INNE ZDARZENIA

18

SUMA ZDARZEŃ

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA  W ROKU 2012

1. 03.05.2012r.  - gminne obchody Dnia Strażaka w Świętoszówce.

2. 05.05.2012r.  - uroczystości z okazji dnia św. Floriana. Złożyliśmy wiązankę kwiatów na cmentarzu, a następnie uczestniczyliśmy w mszy świętej, po której    odbył się przemarsz wraz z orkiestrą do remizy.

3. 11.05.2012r . braliśmy udział w czwartych  zintegrowanych ćwiczeniach Służb Ratowniczych Kryry 2012.

4.12.05.2012r. - udział w zawodach stylu retro w Międzyrzeczu Górnym gdzie zajęliśmy czwarte miejsce.

5. 23.05.2012r. -udział w ćwiczeniach Śląskiej Kąpani Obwodowej na obiekcie leśnym  w Landeku.

6. 02.06.2012r .nasza młodzież brała udział w Memoriale imieniem Haliny Dzidówny w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie zajęliśmy pierwsze miejsce.

7. 05.06.2012r.  -odbył się bieg sztafetowy im .Haliny Dzidówny na którym nasza młodzież  zajęła pierwsze miejsce.

8. 27.06.2012r. - pokaz sprzętu strażackiego dla przedszkola z naszej miejscowości.

9. 30.06.2012r. -pokaz ratownictwa medycznego z okazji Dni Mazańcowic.

10. 15.09.2012r. braliśmy udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych gdzie po rozerwaniu prądownicy zajęliśmy dopiero szóste miejsce.

 

Nasi druhowie uczestniczyli w następujących szkoleniach;

 

1.Szkolenie 1 stopnia 15 osób.

2 Szkolenie  Lotniczego Pogotowia Ratunkowego 5 osób.

3 Szkolenie Naczelników 2 osoby.

4 Szkolenie Ratowników Medycznych 5 osób tu chciałbym dodać że kurs pokryliśmy z własnych środków.

 

W wolnych wnioskach zostały poruszone m in. tematy:

-odśnieżania placu przed garażami OSP

- parkowania samochodów przed remizą

- założenia stowarzyszenia przez Orkiestrę Strażacką

- problemu z dojazdem dla samochód strażackich do Zespołu Szkół w Mazańcowicach podczas ewentualnej akcji

Dostaliśmy również obietnicę od Radnych Gminy Jasienica, że w tym roku otrzymamy nowy samochód GCBA. Mamy nadzieję, że obietnice radnych zostaną spełnione,o czym poinformujemy w przyszłorocznym sprawozdaniu.

Zarząd OSP Mazańcowice dziękuje wszystkim za przybycie.