Dzień strażaka 2015 roku.

Dnia 3 maja 2015 roku jednostka OSP Mazańcowice obchodziła coroczny  dzień strażaka. Uroczystości rozpoczęły się od zbiórki pod kościołem św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach, skąd druhowie udali się na cmentarz przy akompaniamencie orkiestry celem oddania czci zmarłym strażakom.

Następnie o godzinie 1500 ks. proboszcz  Piotr Grochowiecki przewodniczył mszy świętej w intencji strażaków. Po mszy udaliśmy się do remizy gdzie dalsze uroczystości rozpoczęły się od ślubowania młodzieżowej drużyny pożarniczej. Treść ślubowania brzmiała następująco: ŚLUBUJĘ – ze wszystkich sił służyć naszej Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej ofiarną pracą w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przyczyniać się do ochrony życia i mienia jej Obywateli oraz ich dorobku kulturalnego i materialnego przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Ślubuję przestrzegać postanowień Statutu OSP i Regulaminu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, pogłębiać wiedzę pożarniczą, postępować uczciwie, wykonywać sumiennie polecenia przełożonych i być wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie druhom odznaczenia za wysługę lat przez prezesa Tomasz Donocik wraz z wiceprezesem Zarządu Gminnego OSP w Jasienicy Krzysztofem Kuś. Zarząd OSP Mazańcowice pragnie podziękować za uświetnienie uroczystości ks. proboszczowi Piotrowi Grochowieckiemu, orkiestrze OSP Mazańcowice, druhom oraz wszystkim przybyłym gościom.