O Nas

 

Zarząd


Prezes: Krzysztof KUŚ
Wiceprezes-naczelnik: Marcin KIECZKA
Wiceprezes: Maciej KUŚ
Z-ca naczelnika: Krzysztof SUWAJ
Sekretarz: Ewelina KLIŚ
Skarbnik: Paweł PIECH
Gospodarz: Dominika DONOCIK
Kronikarz: Grzegorz RZEPUS
Członek: Mieczysław ORLICKI

 

Więcej…