Historia

Zarys historyczny OSP w Mazańcowicach


26 lutego 1899 roku zebrał się komitet organizacyjny, by opracować statut towarzystwa ochotniczej straży ogniowej w Mazańcowicach. Statut ten został opracowany i z tą datą wydany drukiem. Dokument ten stał się podstawą by 23 marca 1899 roku Cesarsko - Królewski Sąd Krajowy w Opawie zatwierdził na mocy ustawy - pod liczbą 4658 zatwierdza statut i założycieli. Członkami założycielami Towarzystwa byli: Jan Fuchs, Franciszek Kominek, Franciszek Borgel, Jendrzej Homa, Jan Brożek, Jerzy Lenert, Jan Keswon, Franciszek Polak.

Więcej…